Liện Hệ với chúng tôi

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có câu hỏi, muốn để lại nhận xét, hoặc muốn biết thêm thông tin về Central Global

Yêu cầu của Khách Hàng

Dịch vụ Tổ chức sự kiện

Để biết thêm thông tin chi tiết về các cơ hội nghề nghiệp hiện tại, vui lòng liên hệ:

consulting_placeholder
Trịnh Vũ Linh
GĐ. Event
0938 044 772
097 942 7772

Dịch vụ Du lịch lữ hành

Nếu bạn muốn nói chuyện với Bộ phận Tư vấn, vui lòng liên hệ::

consulting_placeholder
Bùi Thị Khánh Ly
GĐ. Du lịch lữ hành
028 7307 3636
077 332 6561

E-Mail Phản Hồi